ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS CURS 2019-2020

Matrícula20€Per formalitzar la inscripció a les activitats del curs
2019-2020.
Preu per curs18€/mesNou quotes de cobrament anticipat durant el curs
de les activitats (d’octubre a juny, ambdós inclosos).

Per poder realitzar qualsevol de les activitats és imprescindible ser soci de l’Orfeó Reusenc.

Menors de 16 anys60€/anyUn dels pares/tutors ha de ser soci. La quota del
pare/mare/tutor inclou la cobertura de tots els
menors de 16 anys del seu nucli familiar.
Majors de 16 anys60€/anyLa persona que realitza l’activitat és obligatòriament
qui ha de ser sòcia.

• El termini d’inscripcions serà del 9 al 19 de setembre, amb possibilitat d’acceptar infants i joves fins el 13 de desembre. A partir d’aquesta data, no s’acceptarà cap més persona per tal de no influir així en el correcte desenvolupament de les activitats.

• L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 19h a 21h a la secretaria de l’Entitat.

• Al moment de fer la inscripció s’haurà de:

– Emplenar el full de soci (en cas de no ser-ho).

– Omplir el formulari d’inscripció (on seran necessàries dades bancàries) i el document de drets d’imatge i veu.

– Abonar l’import de 20€ (en efectiu) en concepte de matrícula, per tal de formalitzar la inscripció dels cursos 2018-2019.

• L’Orfeó Reusenc es reserva el dret es reserva el dret de modificar horaris, reorganitzar grups o anul·lar alguna activitat si ho considera necessari. Les edats estipulades als cursos s’han de respectar.