CONTACTE

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ORFEÓ REUSENC amb CIF G43041920 i domicili social situat a Carrer Sant Llorenç 14 de Reus, amb la finalitat de Gestió de clients. Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Sempre que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com revocar el consentiment donat, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic orfeoreusenc@orfeoreusenc.cat i podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.