LLEI DE TRANSPARÈNCIA

L’Orfeó Reusenc és una entitat privada sense ànim de lucre fundada l’any 1918. Les seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos propis, com són les quotes abonades pels seus associats i les quotes generades per les activitats infantils i juvenils. Els altres guanys generats provenen de les representacions teatrals, dels concerts de l’Orfeó, Els Pastorets i la Rifa de la Confitura. La resta d’ingressos provenen de subvencions de l’administració pública i, en menys mesura, també provenen dels lloguers d’espais com el teatre. Subvencions rebudes:

2016 – Generalitat de Catalunya – OSCIC 2208,60€
2016 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura4907,67€
2017 – Generalitat de Catalunya – OSCIC 3462,20€