ESPAIS, SALES I ARXIU

L’Entitat disposa de diferents espais que es posen a disposició dels socis/es de l’Entitat i a persones externes per organitzar tot tipus d’actes de caràcter públic i/o privat. Per més informació, ens podeu contactar per correu electrònic a orfeoreusenc@orfeoreusenc.cat o trucant al 628497831.

TEATRE

El Teatre de l’Orfeó Reusenc té una capacitat de públic per a 210 persones. Espai idoni per fer obres de teatre, concerts, xerrades, conferències, cinema (disposa d’una pantalla de cinema i projector), finals de cursos, vetllades poètiques… 

SALA CARLES ROBUSTER

Espai idoni per fer conferències, xerrades, exposicions de tot tipus, concerts de petit format. Disposa de projector i pantalla, piano de paret, taules, cadires i subjectors a la paret per quadres o fotografies.

SALA MESTRE ESTANISLAU MATEU

Espai destinat a l’assaig musical. Disposa de teclat elèctic, pissarra pautada, cadires, faristols, terra de fusta, equip de so i aire condicionat.

SALA D’ESBART

Espai destinat a l’assaig de dansa. Disposa d’equip de so, reproductor de CD’s i d’MP3, miralls de cos sencer, barra lateral d’escalfament, terra de fusta…

AULA POLIVALENT

Sala destinada a l’assaig de cant coral i instruments. Disposa de piano de paret, pissarra i miralls de cos sencer.

ALTRES ESPAIS

SECRETARIA

La Secretaria és l’espai de gestió i organització de l’entitat, on es porten a terme reunions, visites i entrevistes i on s’atèn personalment els dijous de 19h a 20.30h.

L’ARXIU MUSICAL

En aquest espai s’hi conserva tot el patrimoni musical de l’Orfeó Reusenc, amb documentació i elements històrics musicals, com partitures de cadascuna de les etapes de l’entitat.  

PRESIDÈNCIA

El despatx de Presidència és la sala on es conserven els records, premis i commemoracions de l’entitat. També s’hi guarda la Senyera de l’Orfeó Reusenc i altres elements, com el llibre de signatures o l’històric de presidents i presidentes.