JUNTA DIRECTIVA

PresidentFrancesc Xavier Gomis Llargués
Sots-presidentRamon Tella i Mondéjar
SecretàriaJúlia Fortuny i Biarnau
TresoreraRosa Jové i Vilà
Vocal adjunt a presidènciaAlbert Bermúdez i Pérez
InterventorJose López i Béjar
VocalRamon Maria Tella i Escoda
VocalGlòria Oriol i Colominas
VocalRobert Franquet i Pons
Vocal cantaire Lourdes Subirats i Bonet
Vocal cantaire Josep Maria Saura i Pallarès
Vocal cantaire Núria Navarro i Perelló
Vocal de la secció de teatreJosep Lluís Ramos i Nadal
Vocal de la secció de bastonsJordina Torres i Amorós
Director musical Albert Galcerà i Oliver