JUNTA DIRECTIVA

PresidentAlbert Bermúdez i Pérez
Sots-presidentRamon Tella i Mondéjar
SecretàriaJúlia Fortuny i Biarnau
Sots- secretàriaPia Bosch i Domingo
TresoreraRosa Jové i Vilà
ComptadorFrancesc Xavier Gomis i Llargués
InterventorPere Domènech i Labrador
VocalRamon Maria Tella i Escoda
VocalGlòria Oriol i Colominas
VocalRafael Gil i Almirón
VocalRobert Franquet i Pons
Vocal cantaire Lourdes Subirats i Bonet
Vocal cantaire Josep Maria Saura i Pallarès
Vocal cantaire Isabel Romeu i Figuerola
Vocal de la secció de teatreJosep Lluís Ramos i Nadal
Vocal de la secció de bastonsÈric Jara i Elvira
Director musical Albert Galcerà i Oliver