LLEI DE TRANSPARÈNCIA

L’Orfeó Reusenc és una entitat privada sense ànim de lucre fundada l’any 1918. Les seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos propis, com són les quotes abonades pels seus associats i les quotes generades per les activitats infantils i juvenils. Els altres guanys generats provenen de les representacions teatrals, dels concerts de l’Orfeó, Els Pastorets i la Rifa de la Confitura. La resta d’ingressos provenen de subvencions de l’administració pública i, en menys mesura, també provenen dels lloguers d’espais com el teatre. Subvencions rebudes:

2015 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura5700,00€
2016 – Generalitat de Catalunya – OSCIC 2245,00€
2016 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura4568,11€
2017 – Generalitat de Catalunya – OSCIC 4329,00€
2017 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura4651,28€
2018 – Diputació de Tarragona – Obres7796,10€
2018 – Diputació de Tarragona – Activitats4619,91€
2018 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura6180,00€
2018 – Generalitat de Catalunya – OSCIC 7532,00€
2019 – Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura9087,03€