ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS CURS 2022-2023

Matrícula20€Per formalitzar la inscripció a les activitats del curs (1 al 10 de setembre de 2022)
2022-2023.
Preu per curs18€/mesNou quotes de cobrament anticipat durant el curs
de les activitats (d’octubre a juny, ambdós inclosos).

Per poder realitzar qualsevol de les activitats és imprescindible ser soci de l’Orfeó Reusenc.

Menors de 16 anys70€/anyUn dels pares/tutors ha de ser soci. La quota del
pare/mare/tutor inclou la cobertura de tots els
menors de 16 anys del seu nucli familiar.
Majors de 16 anys70€/anyLa persona que realitza l’activitat és obligatòriament
qui ha de ser sòcia.

• Les preinscripcions estaran obertes des del 15 de juny de 2021 i caldrà notificar-la per correu electrònic a l’adreça orfeoreusenc@orfeoreusenc.cat

Al moment de fer la preinscripció s’haurà de:

– Emplenar el full de preinscripció.

• El termini d’inscripcions i la confirmació de plaça serà de l’1 al 10 de setembre de 2021, inclosos. Es portarà també via telemàtica a la mateixa adreça de correu electrònic.

Al moment de fer la inscripció s’haurà de:

– Emplenar el full de soci (en cas de no ser-ho).

– Omplir el formulari d’inscripció (on seran necessàries dades bancàries) i el document de drets d’imatge i veu.

– Abonar l’import de 20€ per transferència en concepte de matrícula.

• L’Orfeó Reusenc es reserva el dret es reserva el dret de modificar horaris, reorganitzar grups o anul·lar alguna activitat si ho considera necessari. Les edats estipulades als cursos s’han de respectar.