Gràcies a la subvenció per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i l’associacionisme aprovada per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la nostra entitat, s’han portat a terme diverses modernitzacions específiques a l’arxiu musical.

Aquestes noves millores inclouen la compra d’un servidor NAS, és a dir, un dispositiu d’emmagatzematge propi de l’entitat connectat a la xarxa que permet mantenir i guardar de forma segura i digitalment la documentació històrica i d’ús ordinari de l’Orfeó Reusenc. Aquesta mesura permetrà que documentació amb tanta importància i valor com les partitures i la documentació musical de l’arxiu del Mestre Estanislau Mateu estiguin protegides.

La digitalització d’aquesta documentació és un procés complex que s’anirà fent progressivament donada la gran quantitat de material físic preservat a l’arxiu.