El passat 9 de juny l’Ajuntament de Reus engegava el pla Reus Horitzó 32 que pretén donar resposta a les necessitats actuals i avançar en el disseny dels reptes de futur. Aquest equip de 200 persones de tots els àmbits (econòmic, cultural, social, educatiu, etc.) estaran distribuïts en una taula transversal i vuit taules sectorials que incidiran en els àmbits anteriors.

En aquest equip la nostra entitat comptarà amb representació, de la mà del president Albert Bermúdez, que formarà part de la taula sectorial “Reus creativa” i el director musical Albert Galcerà, que formarà part de la taula transversal.