Durant les darreres setmanes han continuat les tasques de millora i optimització dels espais de l’Orfeó.

Aquesta vegada, ha estat el torn de la Sala d’Esbart i els serveis.

A la sala s’ha dut a terme una nova capa de pintura a les parets, el sostre, les finestres i la porta principal.

En el cas dels serveis, s’han renovat els sanitaris, les piques i els miralls; s’ha canviat el terra de gres de l’interior i l’entrada i s’han repintat les portes i l’armari de l’entrada.

Totes aquestes renovacions no haurien estat possibles sense el suport de la Diputació de Tarragona. Moltes gràcies!